Фотосесии от видеоклипове

Специфична сфера. Концепцията във фотографията на дадена музикална продукция, както и от друга сфера, е копие на концепцията на целия проект. Фотографията е средство и за повдигане на завесата на 'зад кулисите', запечатвайки чисто работни моменти и ситуации от целия творчески процес.