Рекламна фотография

Доминиращото въздействие в този дял на фотографията е позиционирането на определен продукт (индиректно или директно). Рекламната фотография цели да популяризира дадена услуга/стока и търси най-алтернативните методи за реклама.