Модна фотография

Характерен и много разпознаваем дял във фотографията. Свободата за творческо реализиране на дадена концепция са, на практика, безгранични. Доминира едър план и целият ръст. Най-важното: оригинална концепция, смелост, атрактивност, моделско присъствие.