Грим

"Естетика" е понятие, което се отнася и за грима, и за фотографията. Творецът, който изпълнява и двете, може да се определи като естет.